bogholderiMange nystartede og mindre virksomheder har ikke deres egen bogholderifunktion. Inde-haveren udskriver fakturaer, foretager betalinger, indberetter løn til servicebureau og ud-fylder en kasserapport, men bogføring og afstemninger udføres ikke. Der kan være flere gode grunde hertil, men den vigtigste er nok, at indehaveren ønske at koncencentrere sig om at drive virksomhed.

Her kommer vi ind i billedet. På grundlag af virksomhedens kasserapport, salgs-, købs-, kasse- og lønbilag samt kontoudskrifter fra virksomhedens pengeinstitut, foretager vi re-gistrering i overensstemmelse med lovgivningen, afstemmer uddata, opgører momstilsvar og udarbejder en periodebalance. Såfremt virksomheden har et budget udarbejder vi na-turligvis også opfølgning herpå.

Også virksomheder med en bogholderifunktion kan have behov for assistance. Det kan være ønsket om at sikre, at bogføringen overholder lovgivningens krav, ønsket om at sik-re korrekt momsberegning eller ønsket om en professionel vurdering af virksomhedens ø-konomiske situation. Uanset hvad begrundelsen er, ligger dette naturligvis også indenfor vort arbejdsområde.

Copyright © 2010 - Revisorfirmaet Per Jacobsen - Herningvej 21B - 6950 Ringkøbing - Tlf.: 97 32 49 11 - Mail: PJ@PJRevision.dk