regnskabLangt de fleste virksomheder er - uden måske selv at være klar over det - omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Det betyder, at årsregnskabet skal opfylde visse reelle og formelle krav for så vidt angår indhold, opstilling og udformning. ning. Der er ikke krav om, at regnskabet skal udarbejdes og opstilles af revisor, men de fleste vælger denne løsning. 
For mindre virksomheder udarbejder og opstiller vi virksomhedens årsrapport og eventuelt også indehaverens indkomst- og formueopgørelse, vi påsér, at der kun betales den skat lovgivningen kræver og sørger for, at selvangivelsen bliver indgivet rettidigt sammen med de nødvendige bilag.
 
For selskaber er lovgivningens krav noget større - der skal således udarbejdes en årsrap-port der giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stil-ling. Skattemyndighederne kræver flere oplysninger end de, der fremgår af årsrapporten, hvorfor vi - udover at udarbejde og opstille selskabets årsrapport - også udarbejder og op-stiller et specifikationshæfte og opgør selskabets skattepligtige indkomst. På baggrund af årsrapporten, specifikationshæftet og vort kendskab til virksomheden i øvrigt, er vi ofte i stand til at rådgive omkring tilpasning af driftsaktiviteter, investering og finansiering, og når årsrapporten er godkendt foranlediger vi naturligvis såvel årsrapport som selvangivelse indgivet rettidigt sammen med de nødvendige bilag.

Copyright © 2010 - Revisorfirmaet Per Jacobsen - Herningvej 21B - 6950 Ringkøbing - Tlf.: 97 32 49 11 - Mail: PJ@PJRevision.dk