revisionSom statsautoriserede revisorer er det en af vores mest betydningsfulde opgaver at tilføre årsrapporten og andre økonomiske opgørelser fra virksomheden troværdighed.
 
Vi er offentlighedens tillidsrepræsentanter og det betyder, at långivere, leverandører, kunder og virksomhedens øvrige interessegrupper skal kunne stole på, at vi er kvalificerede, kompetente og uafhængige når vi afgiver vores erklæring på virksomhedens årsrapport eller på andre økonomiske opgørelser.

Omfanget af det revisionsarbejde der skal udføres for at opfylde ovenstående krav fastlægges løbende i lovgivningen og i vejledninger. For at sikre, at vi udfører det lovpligtige revisionsarbejde til en fornuftig pris og med størst muligt udbytte for virksomheden er det afgørende, at vi har et grundlæggende kendskab til virksomheden og dens økonomiske styringssystemer således, at vi kan basere vor planlægning herpå.
 
Vort revisionsarbejde er underlagt kvalitetskontrol fra såvel offentlighedens som Foreningen af statsautoriserede revisorers side. Det betyder at vores planlægning, instrukser, arbejdsmetoder, revisionskonklusioner og rapportering løbende kontrolleres af uafhængige parter. 

Copyright © 2010 - Revisorfirmaet Per Jacobsen - Herningvej 21B - 6950 Ringkøbing - Tlf.: 97 32 49 11 - Mail: PJ@PJRevision.dk