Næsten alle virksomheder, der køber og sælger varer og tjenesteydelser, er omfatter af moms- og afgiftsbestemmelserne. De fleste bestemmelser på momsområdet er gammel-kendte omend der til stadighed kommer nye eller ændrede fortolkninger heraf. Bestem-melserne på afgiftsområdet, specielt miljøområdet, er derimod forholdsvis nye og regler-ne, systemerne, beregningsmåderne og refusionsbetingelserne bliver mere og mere kom-plekse. Der er derfor i stigende grad risiko for, at virksomhederne kommer til at betale for høje afgifter eller ikke får de refusioner, som de er berettigede til. Vi kan tilbyde rådgiv-ning indenfor følgende områder:

  • Momsregistreringskat
  • Momsafmeldelse
  • Frivillig registrering vedrørende fast ejendom
  • Punktafgifter
  • Moms i England
  • Moms i Norge

Copyright © 2010 - Revisorfirmaet Per Jacobsen - Herningvej 21B - 6950 Ringkøbing - Tlf.: 97 32 49 11 - Mail: PJ@PJRevision.dk