itDe fleste virksomheder anskaffer på et eller andet tidspunkt en computer til brug for fakturering, bogføring, kalkulationer, kundeoversigter, leverandøroversigter eller andre virksomhedsrelaterede forhold. Samtidig hermed vil det i mange tilfælde være naturligt at få etableret forbindelse til internettet til brug for mailsystem, on-line banking og eventuelt lønservicebureau.

Såfremt virksomheden får mange og væsentlige data samlet ét sted, udgør dette sted en potentiel risiko. Data kan blive beskadigede, de kan forsvinde eller de kan blive kopieret, og såfremt der er adgang til internettet kan virksomheden blive udsat for at personer ud-enfor virksomheden på uretmæssig vis skaffer sig adgang til virksomhedens pengeinstitut.

Når væsentlige data ødelægges, forsvinder eller kopieres eller når andre tiltvinger sig ad-gang til virksomhedens data kan det medføre betydelige problemer for virksomheden og i værste fald virksomhedens lukning. Det er derfor nødvendigt at etablere systemer til sik-ring og beskyttelse af data og til i videst mulige omfang at hindre uautoriseret adgang til virksomhedens data. I forbindelse med IT og IT-sikkerhed kan vi rådgive på følgende områder:

  • Identifikation af behov for IT
  • Udarbejdelse af kravspecifikation
  • IT-risikoanalyse
  • Adgangskontrol
  • Systemkontrol

Copyright © 2010 - Revisorfirmaet Per Jacobsen - Herningvej 21B - 6950 Ringkøbing - Tlf.: 97 32 49 11 - Mail: PJ@PJRevision.dk